Cổng đá 08 - cuốn thư tường dào đá

0₫Cổng đá ,cuốn thư đá ,tường dào đá xây dựng hoàn toàn từ đá khối tự nhiên . Cổng đá được kết nối với liên kết với tường dào và cuốn thư đá . Chất liệu đá xanh tự nhiên Ninh Bình ,Thanh Hóa , toàn bộ kiến...

Nhà sản xuất: đá mỹ nghệ D:HD

Cổng đá ,cuốn thư đá ,tường dào đá xây dựng hoàn toàn từ đá khối tự nhiên . Cổng đá được kết nối với liên kết với tường dào và cuốn thư đá .

Chất liệu đá xanh tự nhiên Ninh Bình ,Thanh Hóa , toàn bộ kiến trúc cổng đá chế tác bởi các nghệ nhân làng đá mỹ nghệ Ninh Vân .

Cong-da-cuon-thu-da-01

Toàn bộ kiến trúc cổng đá và tường dào đá

Cong-da-cuon-thu-da-02

Bức cuốn thư đá đặt chính diện cửa chính 

Đá mỹ nghệ D:HD nhận thi công các công trình đá như cổng đá ,tường dào lan can đá ,lăng mộ đá ,cuốn thư đá , nhà thờ họ ,rồng đá ...

Liên hệ đặt hàng : 0888 660 922 - 0168 754 4257 (Mr Đoàn)

 

Mua hàng: Mr Đoàn: 038 754 4257