Tượng la hán 04

0₫Tượng la hán 04 đá khối tự nhiên Tượng la hán đặt tại hành lang tượng phật đá trong khuôn viên chùa bái đính tại Ninh Bình ,tất cả tượng đá dều là sản phẩm của làng đá mỹ nghệ ninh vân mà đá mỹ nghệ D:HD là một phần...

Nhà sản xuất: đá mỹ nghệ D:HD

 

Tượng la hán 04 đá khối tự nhiên

Tượng la hán đặt tại hành lang tượng phật đá trong khuôn viên chùa bái đính tại Ninh Bình,tất cả tượng đá dều là sản phẩm của làng đá mỹ nghệ ninh vân mà đá mỹ nghệ D:HD là một phần trong đó.

Đá mỹ nghệ D:HD có ưu thế là cơ sở có gốc tại làng đá Ninh Vân với kinh nghiệm tích lũy lâu năm ,đã tham gia nhiều công trình tâm linh lớn như 500 vị la hán chùa Bái Đính, Khu du lịch Thiên Tôn,tượng đài Lê Lợi...

tượng la hán

Tượng la hán 04

Mua hàng: Mr Đoàn: 038 754 4257