Bàn lễ đá 07

0₫Bàn lễ đá 07 Bàn lễ đá chạm long ,lân ,quy,phụng mặt bàn lễ có hai đầu cuộn tròn như cuộn giấy cách điệu rất mềm mại. Bàn lễ đá có thể đặt tại đình chùa, lăng mộ, và thường đi kèm với đỉnh đá,đôi đèn...

bàn lễ đá

Bàn lễ đá 07

Bàn lễ đá chạm long ,lân ,quy,phụng mặt bàn lễ có hai đầu cuộn tròn như cuộn giấy cách điệu rất mềm mại.

Bàn lễ đá có thể đặt tại đình chùa, lăng mộ, và thường đi kèm với đỉnh đá,đôi đèn đá tất cả kết hợp thành bộ đồ thờ bằng đá hoàn mỹ.

Sản phẩm liên quan