Trong cuộc đời sống của người việt  chó là con vật gần gũi gắn bó và trung thành nhất, chó thường được nuôi để giữ nhà nhưng đó chỉ là phần dương còn phần âm thì phải nuôi chó đá , thờ tượng chó đá.

Trong văn hoá tín ngưỡng người việt chó đá một trong linh vật con giống đá - linh vật được ví như thần được gọi với cái tên đầy kính cẩn"hoàng thạch", " Thạch linh cẩu". Tượng chó đá được đặt trước cổng hoặc trên bệ thờ với ý nghĩa trừ tà và cầu phúc. Thờ chó đá đã trở thành tục lệ lâu đời của nhân dân ta.

Vua lê thánh tông cũng có 2 bài thơ vịnh chó đá như sau:

Quyền trọng ơn trên trấn cõi ngoài
Cửa nghiêm chôm chổm một mình ngồi
Quản bao sương tuyết nào chi kể
Khéo nhử cao lương cũng chẳng nài
Mặc khách thị phi giương tráo mắt
Những lời trần tục gác ngoài tai
Một lòng thờ chúa nghìn cân nặng
Bền vững ai lay cũng chẳng dời.

Lần kể xuân thu biết mấy mươi
Cửa nghiêm thăm thẳm một mình ngồi
Đêm thanh nguyệt dãi màng trông nguyệt
Ngày vắng ruồi bâu biếng ngáp ruồi
Cắn kẻ tiểu nhân nào đoái miệng
Chào người quân tử chẳng phe đuôi
Phỏng trong sức có ngàn cân nặng
Dấu nhẫn ai lay cũng chẳng dời.

Dưới  đây là những mẫu tượng chó đá điêu khắc từ đá tự nhiên