Khu lăng mộ đá được xây dựng toàn bộ bằng đá ,khu trung tâm là nơi đặt lăng thờ đá tiếp theo là các mộ đá độc lập  được quy hoạch theo hàng. Khu lăng mộ đá được bao quanh bởi hàng rào lan can đá có cổng ra vào .ngay cạnh cổng đặt cuốn thư bình phong bằng đá.Đá mỹ nghệ D:HD chuyên xây dựng khu lăng mộ đá theo yêu cầu của khách hàng,chúng tôi sẽ đưa ra những tư vấn thiết thực nhất cho khách hàng đến với chúng tôi.

Đá mỹ nghệ D:HD không đơn giản chỉ là đơn vị thiết kế thi công mà còn là người bạn luôn lắng nghe và trợ giúp vô tư nhất với khách hàng ,do đó những khu lăng mộ mà chúng tôi đã làm luôn được đánh giá cao .