Đá mỹ nghệ D:HD chuyên chạm khắc bia đá ,biển hiệu. Bia đá thường được đặt ở đình chùa,khu tưởng niệm, hay làm biển hiệu cho công ty doanh nghiệp... Bia đá dùng để lưu danh công đức các bậc anh hùng, lưu giữ thông tin về khu di tích lịch sử, hay lưu danh tên tuổi ... Bia đá chế tác từ đá nguyên khối, gồm thân bia và đế bia,ở đình, chùa thì được đặt trên lưng rùa.