Xây dựng kiến trúc đá từ đường nhà thờ họ đẹp

Nhà thờ họ là kiến trúc xây dựng cho các dòng họ, chi họ làm nơi thờ cúng chung, theo lối kiến trúc đặc trưng của đồng bằng Bắc Bộ. Nhà thờ họ được xây dựng và tạo điểm nhấn bằng các hạng mục bằng đá, hoặc cũng có thể xây dựng toàn bằng đá. Nhà thờ họ với các hạng mục đá càng làm tăng nét độc đáo của công trình.
  Các hạng mục đá như cột đá, mái hiên đá, rồng đá, đồ thờ đá, cột đồng trụ đá, cuốn thư đá...đều được chế tác từ chất liệu đá xanh tại làng đá mỹ nghệ Ninh Vân, Ninh Bình