Nhà thờ họ 10

0₫Nhà thờ họ 10 Nhà thờ họ với kiến trúc mái hiên đá độc đáo. Hàng cột hiên được liên kết với nhau bằng các cửa võng ,trên mái hiên có đôi rồng đá chầu vào mặt nguyệt đặt trên một cuốn thư đá. Trước nhà...

nhà thờ họ

Nhà thờ họ 10

Nhà thờ họ với kiến trúc mái hiên đá độc đáo. Hàng cột hiên được liên kết với nhau bằng các cửa võng ,trên mái hiên có đôi rồng đá chầu vào mặt nguyệt đặt trên một cuốn thư đá.

 Trước nhà thờ họ còn đặt đôi rồng hai bên bậc lên xuống, đôi nghê đá được đặt phía trước hai bên nhà thờ họ càng tăng thêm vẻ cổ kính ,uy nghi.

 

Sản phẩm liên quan