Nhà thờ họ 04

0₫Nhà thờ họ 04 Kiến trúc với nhiều hạng mục đá độc đáo như các hàng cột hiên, cột trong nhà, cột đồng trụ,ngưỡng cửa ,cuốn thư,rồng chầu trên mái đều làm từ đá tự nhiên. Các chi tiết bằng đá đều đã được chế tác thành các sản phẩm ...

nhà thờ họ

Nhà thờ họ 04

Kiến trúc với nhiều hạng mục đá độc đáo như các hàng cột hiên, cột trong nhà, cột đồng trụ,ngưỡng cửa ,cuốn thư,rồng chầu trên mái đều làm từ đá tự nhiên. Các chi tiết bằng đá đều đã được chế tác thành các sản phẩm đá mỹ nghệ tinh tế tạo cho kiến trúc nét độc đáo ,cổ kính bền vững.

 Những chi tiết từ bậc lên xuống đến bộ đồ thờ bằng đá ,rồng đá là những sản phẩm từ làng đá mỹ nghệ ninh vân do bàn tay tài hoa của những nghệ nhân, người thợ đá làm nên

Sản phẩm liên quan