Mộ đá một mái ,mộ đá một mái đao

Mộ đá một mái được thiết kế chi có một mái. Mái có thể tùy biến đa dạng (mái đao,mái vát, mái vòm..) mộ một mái dùng cho nơi cần khống chế độ cao. Đá mỹ nghệ D:HD nhận thi công theo ý tưởng của khách hàng ,chi cần nêu ý tưởng là được trợ giúp.

Mộ đá một mái một mẫu mộ cổ truyền