Con giống đá chủ yếu là các linh vật bằng đá như rồng đá ,con voi đá , ngựa đá,nghê đá ,tượng chó đá,tỳ hưu, sư tử đá ...

Các mẫu con giống điêu khắc theo yêu cầu phục vụ cho các nhu cầu khác nhau.