Tượng chó đá 02

0₫Tượng chó đá 02 Tượng chó đá đứng trên kim tiền là một sản phẩm trong bộ 12 con giáp . Chế tác từ đá xanh tự nhiên hoặc đá trắng .tượng chó đá này dùng trong sắp đặt phong thủy mang ý nghĩa giữ và chiêu tài....

tượng chó đá

Tượng chó đá 02

Tượng chó đá đứng trên kim tiền là một sản phẩm trong bộ 12 con giáp .

Chế tác từ đá xanh tự nhiên hoặc đá trắng .tượng chó đá này dùng trong sắp đặt phong thủy mang ý nghĩa giữ và chiêu tài.

Sản phẩm liên quan