Tượng Phật Thích ca đẹp, nhận thiết kế theo yêu cầu

Đá mỹ nghệ D:HD chuyên điêu khắc tạc tượng đá, tượng quan âm, tượng la hán ,tượng phật, tượng phật Thích ca.... Tượng phật thích ca tọa liên hoa là một sản phẩm trong số đó.tượng được điêu khắc từ đá trắng nguyên khối ngoài ra cũng có thể dùng chất liệu đá xanh,tượng được tạc với tư thế ngồi  trên đài hoa sen, mắt hướng xuống tựa như nhìn xuống nhân gian.

Đức phật thích-ca-mâu-ni 

Theo các thuyết sử trước khi thành phật đức Thích-ca-mâu-ni là thái tử Tất-đạt-đa con trai vua Tịnh-phạn và hoàng hậu Ma-đa ,vùng đất đó thuộc Nê-pan ngày nay.

Tương truyền ngay từ khi mới sinh ra Tất-đạt-đa đã có đầy đủ hảo tưởng (tam thập nhị hảo tướng) những đặc điểm để trở thành một đại đế hay một bậc giác ngộ.

Lớn lên sống trong nhung lụa nhưng thái tử Tất-đạt -đa vẫn luôn suy nghĩ về những khổ hạnh của con người, năm 29 tuổi thái tử Tất-đạt-đa rời cung điện cùng tu khổ hạnh với các tăng sĩ khác .Ông quyết đi tìm cách diệt khổ và tìm mọi đạo sư với các pháp giáo khác nhau, mặc dù thế vẫn không tìm ra lời giải cho mình. Thái tử đã tự tìm con đường giác ngộ cho mình, ông đến Giác thành ngồi dưới gốc cây Bồ đề sau 49 ngày thiền định đã tự giác ngộ và thành phật mang hiệu Thích-ca-mâu-ni "trí giả của dòng dõi thích ca",bắt đầu cuộc đời giảng pháp.

Đức phật Thích ca tịch diệt ở tuổi 80 và đã có 45 năm giảng pháp.

Cuộc đời của đức phật Thích- ca-mâu-ni có rất nhiều thuyết sử ,trên đây chỉ là những sơ lược.