Lư hương đá có dạng hình khối vuông hai bên là hai tai lư được chạm hai con rồng vươn lên trên miệng lư hương hoặc có thể chạm khắc bằng tai truyện cách điệu. Mặt trước lư hương đá chạm khắc lưỡng long chầu nguyệt và mặt hổ phù ở đế chân quỳ.