Đèn đá tượng trưng cho ánh sáng, đèn đá có nhiều loại mẫu mã đa dạng nhưng có thể chia theo công năng thành hai loại chính 
1 Đèn đá dùng làm đồ thờ gồm đèn đá tròn, đèn đá lục lăng thường dùng trong đình chùa, khu lăng mộ.
2 Đèn trang trí dùng cho dân dụng như đèn sân vườn..