Đèn đá 06

0₫Đèn đá 06 Chất liệu: đá xanh ghi tự nhiên Kiểu dáng: đèn đá lục lăng Kích thước: 1550 Sử dụng:Đèn đá lục lăng đặt tại các khuôn viên tâm linh thờ cúng như đền ,chùa,có thể kết hợp với đỉnh hương đá ...

Nhà sản xuất: đá mỹ nghệ D:HD

Đèn đá 06

Chất liệu: đá xanh ghi tự nhiên

Kiểu dáng: đèn đá lục lăng 

Kích thước: 1550

Sử dụng:Đèn đá lục lăng đặt tại các khuôn viên tâm linh thờ cúng như đền ,chùa,có thể kết hợp với đỉnh hương đá 

Đèn đá lục lăng

Đèn đá 06

Sản phẩm liên quan