Những mẫu ngựa đá được sử dụng trong thờ cúng.

Trong các triều đại phong kiến hình ảnh con ngựa luôn gắn liền với đời sống, như dùng làm phương tiện đi lại,làm chiến mã chính vì thế mà con ngựa đã đi vào tâm thức của nhân dân ta. Nó hiện diện trong các câu truyện truyền thuyết, lịch sử, hiện diện trong thờ cúng .
Ngựa đá được tạc để dùng cho thờ cúng tại các phủ, đình. Ngựa đá thường được tạc theo cặp và được đặt trước cửa đền, phủ, quay mặt vào nhau và chầu vào cửa. Tư thế đứng của ngựa đá nghiêm trang toát lên vẻ uy nghiêm nơi linh thiêng

Tham khảo tại: http://damynghedhd.com/