Ngựa đá 06

0₫Ngựa Đá 06 Ngựa đá 06 -Chất liệu: đá xanh nguyên khối (loại khối lớn) -kích thước : làm theo yêu cầu Ngựa đá dùng để thờ ,dáng đứng thẳng thích hợp cho việc thờ tại các đền phủ, đình, chùa.. Ngựa đá được điêu khắc nguyên khối sẽ...

Nhà sản xuất: đá mỹ nghệ D:HD

ngựa đá chầu

Ngựa Đá 06

Ngựa đá 06

-Chất liệu: đá xanh nguyên khối (loại khối lớn)

-kích thước : làm theo yêu cầu

 Ngựa đá dùng để thờ ,dáng đứng thẳng thích hợp cho việc thờ tại các đền phủ, đình, chùa.. Ngựa đá được điêu khắc nguyên khối sẽ tạo được khả năng bền vững theo thời gian.

Đá mỹ nghệ D:HD

D/c:Ninh Vân -Hoa Lư-Ninh Bình.     Phone:01687544257.       Email:damynghedhd@gmail.com.        website: http://damynghedhd.com

 

 

 

Sản phẩm liên quan