Ngựa đá 08

0₫Ngựa đá 08 Ngựa đá 08 -chất liệu: đá xanh ghi sáng tự nhiên (nguyên khối) -hình thức sản phẩm: Tượng ngựa đá thờ -kích thước : theo yêu cầu

Nhà sản xuất: đá mỹ nghệ D:HD

Ngựa đá 08

 Ngựa đá 08

-chất liệu: đá xanh ghi sáng tự nhiên (nguyên khối)

 -hình thức sản phẩm: Tượng ngựa đá thờ

-kích thước : theo yêu cầu 

Sản phẩm liên quan