Tượng phật thích ca 03

0₫Tượng phật thích ca 03 Tượng phật thích ca chất liệu đá cẩm thạch trắng,tượng được chế tác tư thế ngồi trên đài sen Hình ảnh: Tượng phật thích ca 03

Nhà sản xuất:

Tượng phật thích ca 03

Tượng phật thích ca chất liệu đá cẩm thạch trắng,tượng được chế tác tư thế ngồi trên đài sen

tượng phật thích ca 04

Hình ảnh: Tượng phật thích ca 03

Sản phẩm liên quan