tượng quan âm 21

0₫Tượng quan âm cao 6m Tượng quan âm 21 Đại tượng phật quan âm cao 6m Chất liệu : tượng quan âm chế tác từ đá trắng cẩm thạch Tượng được chế tác tư thế đứng, tay phải bắt quyết tam muội, tay trái...

Nhà sản xuất: đá mỹ nghệ D:HD

Tượng quan âm cao 6m

Tượng quan âm 21

Đại tượng phật quan âm cao 6m

Chất liệu :tượng quan âm chế tác từ đá trắng cẩm thạch

 Tượng được chế tác tư thế đứng, tay phải bắt quyết tam muội, tay trái đỡ bình ccam lồ,đặc biệt pho tượng quan âm chế tác có một vầng hào quang phía sau .tượng quan âm tọa trên đế sen bằng đá nguyên khối cao1,55m.

Tượng quan âm là một trong những tượng được thờ nhiều tại các chùa ,đền,miếu... Tượng quan âm chính là một trong những vị tôn phật quan trọng trong tín ngưỡng của người việt.

Sản phẩm liên quan

Mua hàng: Mr Đoàn: 038 754 4257