Tượng quan âm 23

0₫Tượng đá Quan Âm 23 Tượng quan âm 23 Mặt sau tượng quan âm 23 Tượng quan âm chế tác từ đá trắng, tư thế ngồi Kích thước làm theo yêu cầu . Đá mỹ nghệ D:HD nhận điêu khắc ...

Nhà sản xuất: đá mỹ nghệ D:HD

Tượng đá Quan Âm 23

tượng quan âm đá trắng

Tượng quan âm 23

mặt sau tượng quan âm 23

Mặt sau tượng quan âm 23

Tượng quan âm chế tác từ đá trắng, tư thế ngồi 

Kích thước làm theo yêu cầu .

Đá mỹ nghệ D:HD nhận điêu khắc tượng phật quan âm với các yêu cầu khác nhau ,đảm bảo tính mỹ thuật đẹp.

 

Sản phẩm liên quan