Nhà thờ họ 07

0₫Nhà thờ họ 07 Nhà thờ họ với nhiều hạng mục đá mỹ nghệ như cột đồng trụ đá , cột tròn đá trước hiên ,bậc tam cấp bằng đá tự nhiên, bộ đồ thờ gồm đèn đá ,đỉnh hương đá. ...

nhà thờ họ

Nhà thờ họ 07

Nhà thờ họ với nhiều hạng mục đá mỹ nghệ như cột đồng trụ đá ,cột tròn đá trước hiên ,bậc tam cấp bằng đá tự nhiên, bộ đồ thờ gồm đèn đá ,đỉnh hương đá.

Ngoài ra có thể bố trí cuốn thư đá ,tường bao lan can đá,tất cả  các sản phẩm đá mỹ nghệ đều được chế tác tinh tế từ bàn tay của những nghệ nhân ,thợ lành nghề của đá mỹ nghệ D:HD tại làng đá mỹ nghệ ninh vân nổi tiếng .

Sản phẩm liên quan