Con voi đá 10

0₫Voi đá nguyên khối Mẫu voi đá thờ bằng đá nguyên khối - Chất liệu đá xanh nguyên khối - Mẫu voi quỳ dùng để thờ Là mẫu voi thờ điêu khắc cân đối tinh tế, voi đá...

Nhà sản xuất: đá mỹ nghệ D:HD

Voi đá nguyên khối

Mẫu voi đá thờ bằng đá nguyên khối 

- Chất liệu đá xanh nguyên khối

- Mẫu voi quỳ dùng để thờ

Là mẫu voi thờ điêu khắc cân đối tinh tế,voi đá được tác với tư thế quỳ phục . Voi đá thường được đặt tại những nơi thờ tâm linh như đình ,chùa,đền miếu...

ConVoi đá 10

Cặp voi đá thờ đẹp

Sản phẩm liên quan