Lăng thờ đá 01

0₫Lăng thờ đá 01 Chất liệu:Đá xanh ghi đậm Mẫu lăng thờ: là mẫu lăng thờ đá hai mái với đầu mái đao cách điệu hình lá. Kích thước: 147 x 100 x 256 Lăng thờ đá 01

Nhà sản xuất: đá mỹ nghệ D:HD

Lăng thờ đá 01

Chất liệu:Đá xanh ghi đậm 

Mẫu lăng thờ: là mẫu lăng thờ đá hai mái với đầu mái đao cách điệu hình lá.

Kích thước: 147 x 100 x 256

Lăng thờ đá 01

 

Sản phẩm liên quan