Cột đá 03

0₫Cột đá 03 Cột đá chạm hoa văn rồng sử dụng trong kiến trúc nhà thờ ,Đình,Chùa... Chất liệu đá xanh ghi,chế tác thủ công. Liên hệ:Đá mỹ nghệ D:HD D/C:Khu làng nghề đá mỹ nghệ Ninh Vân-Hoa Lư-Ninh Bình ...

Nhà sản xuất: đá mỹ nghệ D:HD

cột đá ,cột bằng đá

Cột đá 03

Cột đá chạm hoa văn rồng sử dụng trong kiến trúc nhà thờ ,Đình,Chùa...

Chất liệu đá xanh ghi,chế tác thủ công.

Liên hệ:Đá mỹ nghệ D:HD

D/C:Khu làng nghề đá mỹ nghệ Ninh Vân-Hoa Lư-Ninh Bình

hotline:0168 754 4257(Mr Đoàn)

Email:damynghedhd@gmail.com

Website:damynghedhd.com

Sản phẩm liên quan