Đá lát 04

0₫Đá lát chạm hoa văn cổ Đá lát sân nền chạm khắc hoa văn cổ sử dụng lát nền cho sân nhà thờ họ ,nhà cổ .. - Chất liệu đá : Đá xanh thanh hóa - Kích thước : 400 x 400 Hình ảnh :Đá lát 04

Nhà sản xuất: đá mỹ nghệ D:HD

Đá lát chạm hoa văn cổ

Đá lát sân nền chạm khắc hoa văn cổ sử dụng lát nền cho sân nhà thờ họ ,nhà cổ ..

- Chất liệu đá : Đá xanh thanh hóa

- Kích thước : 400 x 400

Hình ảnh :Đá lát 04

Sản phẩm liên quan