hổ đá 02

0₫Tượng hổ đá trắng chế tác từ khối đá nguyên ,qua nhiều công đoạn tạo tác để cho ra một sản phẩm tượng hổ đá hoàn thiện. Tượng Hổ đá kiểu dáng mãnh hổ trên núi với tư thế vươn cao miệng há to như đang gầm .tượng ...

Nhà sản xuất: đá mỹ nghệ D:HD

  Tượng hổ đá trắng chế tác từ khối đá nguyên ,qua nhiều công đoạn tạo tác để cho ra một sản phẩm tượng hổ đá hoàn thiện.

 Tượng Hổ đá kiểu dáng mãnh hổ trên núi với tư thế vươn cao miệng há to như đang gầm .tượng hổ đá kiểu này có thể dùng trong việc bài chí khuôn viên vừa có tác dụng chế át tà khí và chấn hưng linh khí trong phong thủy.Hổ đá có thể đặt quay ra ngoài hướng ra cổng, nếu là tượng nhỏ đặt trên bàn hoặc tủ thì nên đặt quay ra cửa. Nói chung việc sử dụng tượng hổ đá là cả một nghệ thuật và phong cách do mỗi người vận dụng sao cho hợp với các yếu tố tự nhiên nhất.

hổ đá 02

Hổ đá 02

Sản phẩm liên quan