Lăng thờ đá 03-Lăng mộ đá D:HD

0₫Lăng thờ đá 03 ,lăng hai mái 175 x 127 Chất liệu :đá xanh ghi đậm Mẫu lăng : lăng hai mái loại lớn Kích thước: 175 x 127 x 304 Lăng thờ đá đặt tại trung tâm khu lăng mộ và kết nối với lan...

Nhà sản xuất: đá mỹ nghệ D:HD

Lăng thờ đá 03 ,lăng hai mái 175 x 127

Chất liệu :đá xanh ghi đậm 

Mẫu lăng : lăng hai mái loại lớn

Kích thước: 175 x 127 x 304

Lăng thờ đá đặt tại trung tâm khu lăng mộ và kết nối với lan can đá chạy xung quanh.Mẫu lan can là lan can chạm tứ quý .

lăng mộ đá

Hình ảnh: Lăng thờ đá 03

Sản phẩm liên quan