Lăng mộ đá 21

0₫Lăng mộ đá 21 Mẫu lăng mộ đá đế sập liền khối: -Kích thước đế sập 1,75m×1,27m×0,35m, Hình thức: chân quỳ ,dạ cá,chạm hoa văn hổ phù,mây và lá lan cách điệu -Khung cột:gồm hai cột vuông kết hợp với bia ở đằng sau,hai...

lăng mộ đá

Lăng mộ đá 21

Mẫu lăng mộ đá đế sập liền khối:

 -Kích thước đế sập 1,75m×1,27m×0,35m,

Hình thức: chân quỳ ,dạ cá,chạm hoa văn hổ phù,mây  và lá lan cách điệu

-Khung cột:gồm hai cột vuông kết hợp với bia ở đằng sau,hai cột tròn đằng trước.

Hình thức :cột chạm hoa văn rồng cuốn và mây .

-số mái đao:3 mái đao  

Hình thức: mái đao dạng mái đình ngói ống, có diềm lá sòi cách điệu, các đầu đao cuốn lá cách điệu. Mặt nguyệt được đặt trên cùng.

Sản phẩm liên quan