Lăng mộ đá 21

0₫Lăng mộ đá 21 Mẫu lăng mộ đá đế sập liền khối: -Kích thước đế sập 1,75m×1,27m×0,35m, Hình thức: chân quỳ ,dạ cá,chạm hoa văn hổ phù,mây và lá lan cách điệu -Khung cột:gồm hai cột vuông kết hợp với bia ở đằng sau,hai...

lăng mộ đá

Lăng mộ đá 21

Mẫu lăng mộ đá đế sập liền khối:

 -Kích thước đế sập 1,75m×1,27m×0,35m,

Hình thức: chân quỳ ,dạ cá,chạm hoa văn hổ phù,mây  và lá lan cách điệu

-Khung cột:gồm hai cột vuông kết hợp với bia ở đằng sau,hai cột tròn đằng trước.

Hình thức :cột chạm hoa văn rồng cuốn và mây .

-số mái đao:3 mái đao  

Hình thức: mái đao dạng mái đình ngói ống, có diềm lá sòi cách điệu, các đầu đao cuốn lá cách điệu. Mặt nguyệt được đặt trên cùng.

Sản phẩm liên quan

Mua hàng: Mr Đoàn: 038 754 4257