lăng mộ đá 23

0₫Lăng mộ đá 23 Lăng mộ đá được quây thành khu với những khối đá dày chạm truyện tàu lá rắt. Trên thành đặt những tấm bia đá ghi danh . Phía đằng sau là tấm bình phong chạm hình cuốn thư và rồng phượng, các tấm được...

Nhà sản xuất: đá mỹ nghệ D:HD

Lăng mộ đá 23

Lăng mộ đá được quây thành khu với những khối đá dày chạm truyện tàu lá rắt. Trên thành đặt những tấm bia đá ghi danh .

Phía đằng sau là tấm bình phong chạm hình cuốn thư và rồng phượng, các tấm được cách nhau bởi các trụ vuông, phía trên có các mái đao .

Đây là một lăng mộ đá độc đáo để thoáng không sử dụng mái che nhưng vẫn tạo được vẻ uy nghi nhờ có bức thành phía sau làm điểm nhấn.

 

 

Sản phẩm liên quan