Mộ đá khối 11

0₫Mộ đá khối kết hợp mộ hai mái Chất liệu đá xanh Mộ đá có phần đế dưới là khối đá dày 24 cm ,các lớp trên mỏng hơn ngoài ra mộ còn có phần mái đao đạy trên cùng ,đây là sự kết hợp giữa mộ khối và mộ hai...

Mộ đá khối kết hợp mộ hai mái

Chất liệu đá xanh

Mộ đá có phần đế dưới là khối đá dày 24 cm ,các lớp trên mỏng hơn ngoài ra mộ còn có phần mái đao đạy trên cùng ,đây là sự kết hợp giữa mộ khối và mộ hai mái đao.

Hình ảnh: Mộ đá khối 11

Mộ đá khối hai mái

Sản phẩm liên quan