Tượng phật 05

0₫Tượng phật 05 ,tượng phật ngồi trên thân rắn Mẫu tượng phật ngồi trên thân rắn thần NAGA ,tượng tạc theo sự tích hình tượng kể về “Bảy ngày tu đầu tiên của Đức Phật”, khi ngài đang đang tọa thiền dưới cội Bồ Đề (Boddhi) thì một...

Nhà sản xuất:

Tượng phật 05 ,tượng phật ngồi trên thân rắn 

Mẫu tượng phật ngồi trên thân rắn thần NAGA ,tượng tạc theo  sự tích  hình tượng  kể về “Bảy ngày tu đầu tiên của Đức Phật”, khi ngài đang đang tọa thiền dưới cội Bồ Đề (Boddhi) thì một cơn mưa trái mùa như trút nước dội xuống thân thể ngài, đúng lúc đó một vị vua rắn Naga liền bò ra khỏi nơi trú ẩn của mình, cuộn mình thành bảy vòng tròn, nâng Đức Phật lên khỏi dòng nước đang chảy xiết và dùng bảy chiếc đầu của mình làm thành một chiếc tàng che chở cho Đức Phật. Do vậy, hình tượng rắn Naga rất phổ biến trong văn hóa Khmer và Phật giáo Nam tông. 

tượng phật

Hình ảnh: tượng phật 05

Sản phẩm liên quan