Tượng phật 06

0₫Vườn tượng phật các chư vị la hán ,hình tượng các vị la hán được điêu khắc mỗi người một vẻ và các tư thế khác nhau tạo nên vườn tượng sinh động Hình ảnh: Tượng Phật 06

Nhà sản xuất:

Vườn tượng phật các chư vị la hán ,hình tượng các vị la hán được điêu khắc mỗi người một vẻ và các tư thế khác nhau tạo nên vườn tượng sinh động

tượng phật

Hình ảnh: Tượng Phật 06

Sản phẩm liên quan

Mua hàng: Mr Đoàn: 038 754 4257