Tượng quan âm 01

0₫Tượng quan âm 01 Tượng quan âm đặt cùng tượng tiên đồng ,ngọc nữ .Bộ đồ thờ đi kèm gồm đỉnh hương ,đèn đá bàn lế đá tất cả đều làm bằng chất liệu đá trắng. tượng quan âm và tiên đồng ngọc nữ

Nhà sản xuất: đá mỹ nghệ D:HD

Tượng quan âm 01

Tượng quan âm đặt cùng tượng tiên đồng ,ngọc nữ .Bộ đồ thờ đi kèm gồm đỉnh hương ,đèn đá  bàn lế đá tất cả đều làm bằng chất liệu đá trắng.

Tượng quan âm

tượng quan âm và tiên đồng ngọc nữ

Sản phẩm liên quan