Khu lăng mộ đá 33

0₫Khu lăng mộ đá Khu lăng mộ đá 33 Khu lăng mộ đá xanh có diện tích 60-70 m² bao gồm lăng thờ cánh dùng làm nơi thờ công đồng, các mộ phần, lan can đá bao quanh, cột cổng.

Nhà sản xuất: đá mỹ nghệ D:HD

Khu lăng mộ đá

Khu lăng mộ đá 33

Khu lăng mộ đá 33

Khu lăng mộ đá xanh có diện tích 60-70 m² bao gồm lăng thờ cánh dùng làm nơi thờ công đồng, các mộ phần, lan can đá bao quanh, cột cổng.

 

Sản phẩm liên quan