Khu lăng mộ đá 34

0₫Khu lăng mộ đá 34 Khu lăng mộ đá diện tích nhỏ khu lăng mộ đá có diện tích 8m x 5m. bao gộm các hạng mục: -Lăng thờ chính đặt cuối khu lăng (lăng thờ cánh) -Lan can đá bao quanh Đá mỹ nghệ D:HD là đơn...

Nhà sản xuất: đá mỹ nghệ D:HD

khu lăng mộ đá 34

Khu lăng mộ đá 34

Khu lăng mộ đá diện tích nhỏ

khu lăng mộ đá có diện tích 8m x 5m.

bao gộm các hạng mục:

-Lăng thờ chính đặt cuối khu lăng (lăng thờ cánh)

-Lan can đá bao quanh

Đá mỹ nghệ D:HD là đơn vị có kinh nghiệm trong xây dựng những khu lăng mộ đá ,chúng tôi sẽ căn cứ vào đo đạc thực địa để tư vấn cho khách hàng.

 

 

 

Sản phẩm liên quan