Mộ đá tam sơn 25, khu lăng mộ tam sơn

0₫Mộ đá tam sơn được lựa chọn làm mẫu chung cho tất cả các phần mộ ,nên tổng thể là sự thống nhất . Với khu lăng mộ có nhiều mộ phần và không gian hạn chế thì đây là lụa chọn tối ưu vì ...

Nhà sản xuất: đá mỹ nghệ D:HD

Mộ đá tam sơn được lựa chọn làm mẫu chung cho tất cả các phần mộ ,nên tổng thể là sự thống nhất .

Với khu lăng mộ có nhiều mộ phần và không gian hạn chế thì đây là lụa chọn tối ưu vì

  • kích thước mộ thấp  không che mất các phần phía sau
  • giá thành đồng nhất hợp lý tiết kiệm chi phí
  • Mẫu mã đồng đều không lộn xộn,các mộ phía sau có thể làm to hơn một chút 

K

khu lăng mộ với các phần mộ là mộ tam sơn đá

 

Sản phẩm liên quan