Lan can đá 12

0₫Lan can đá lắp làm lan can thành cầu Lan can cầu bằng đá đục thông phong hình triện ,đẹp và thoáng . Lan can đá lắp thành cầu vừa có tác dụng bảo vệ vừa là két cấu trang trí bền vững và rất khác biệt . ...

Nhà sản xuất:

Lan can đá lắp làm lan can thành cầu 

Lan can cầu bằng đá đục thông phong hình triện ,đẹp và thoáng . Lan can đá lắp thành cầu vừa có tác dụng bảo vệ vừa là két cấu trang trí bền vững và rất khác biệt .

Lan can đá có thể là vật liệu thay thế tốt cho các loại lan can xây gạch vữa và lan can thép ,vật liệu đá là vật liệu tự nhiên nên rất thân thiện ,đăc biệt trong những khu vực như khu sinh thái ,khu nghỉ dưỡng sử dụng lan can bằng đá mang giá trị thẩm mỹ cao.

lan can đá

Hình ảnh: Lan can đá 12

Sản phẩm liên quan